12.02.2011 - Navodilo 1.P.B.1.0 Prenosi med skladišči

Verzija 1.P.B.1.0, Datum veljavnosti verzije od: 1.2.2011 dalje, Organ sprejema: Uprava Modro jutro d.o.o.


1 PRENOSI 3
1.1 Prenos Novo mesto-Sevnica (200) 3
1.2 Prenos Sevnica-Novo mesto (210) 3
1.3 Prenos Maloprodaja-Razstavni (220) 3
1.3.1 Razstavno blago vrnemo v prodajo 3
1.4 Prenos Maloprodaja-Skladišče viški/manki (230) 3
1.4.1 Trenutno ugotovljen manko 3
1.4.2 Trenutno ugotovljen višek 3
1.5 Prenos Maloprodaja-komisija, Sevnica-komisija, razstavni-komisija (260, 261, 262) 4
1.6 Prenos Maloprodaja - reklamacija, Reklamacija - maloprodaja (270, 271) 4
1.7 Dokumenti, ki se ne uporabljajo 4


rating
  Comments

soap2day