12.02.2011 - Navodilo 1.P.S.1.0 Prejete fakture

 Verzija 1.P.S.1.0, Datum veljavnosti verzije od: 1.2.2011 dalje, Organ sprejema: Uprava Modro jutro d.o.o.


 1 NAKUP BLAGA NM-SEVNICA (100) 3
2 PREJETI RAČUNI TOTALKA, TOTALČEK (101, 102) 3
3 DOBROPIS DOBAVITELJA FINANČNI (106) 3
4 STROŠKOVNI RAČUNI (120) 3
5 PREVZEM BLAGA TUJI DOBAVITELJI (190) 3
6 INTERNI PREVZEMI (170) 4
7 NAPAKE NA INVENTURI (171) 4
8 PREVZEM KOMISIJSKEGA BLAGA (174) 4
9 BREZPLAČNI VZORCI PREJETI OD DOBAVITELJA (180) 5
10 VIŠKI V INVENTURI (1A0) 5
11 REVALORIZACIJA ZALOG (1R0) 5
12 PREJET RAČUN ZA KOMISIJSKO BLAGO (153) 5
13 DOKUMENTI, KI SE NE UPORABLJAJO 5


rating
  Comments

soap2day