13.01.2011 - Navodilo Pantheon - komisija 1 P.B.1.1

Navodilo št. P.B.2.1 KONSIGNACIJA NAŠEGA IN TUJEGA BLAGA

Predhodna verzija: P.B.2.0
Datum veljavnosti predhodne verzije do: 11.1.2011
Verzija P.B.2.1
Datum veljavnosti verzije od: 11.1.2011 dalje.
Organ sprejema: Uprava Modro jutro d.o.o.


KAZALO

1    KONSIGNACIJA NAŠEGA BLAGA/REVERZ    2
1.1    BLAGO DAMO V KONSIGNACIJO/REVERZ    2
1.2    PRODAJA BLAGA KOMISIONARJU    3
1.2.1    Pregled zaloge na komisijskem/konsignacijskem skladišču    5
1.3    KOMISIONAR VRNE BLAGO, ZATO GA NE FAKTURIRAMO    5
1.4    UPORABLJENI DOKUMENTI PRI KONSIGNACIJSKI PRODAJI NAŠEGA BLAGA    6
2    PREVZEM TUJEGA BLAGA V KONSIGNACIJO    7
2.1    PREVZEM V KONSIGNACIJO    7
2.2    PRODAJA KOMISIJSKEGA BLAGA    7
2.3    VRAČILO BLAGA KOMISIONARJU BREZ PRODAJE    7
2.4    OBVESTILO DOBAVITELJA    7
2.5    PREJETA FAKTURA OD DOBAVITELJA    7
2.6    UPORABLJENI DOKUMENTI PRI KONSIGNACIJSKI PRODAJI TUJEGA BLAGA    7


rating
  Comments

soap2day