13.01.2011 - Navodilo P.B.1.1.- reklamacija

REKLAMACIJE KUPCEV IN DOBAVITELJEM – verzija P.B.1.1.

Predhodna verzija: P.B.1.0
Datum veljavnosti predhodne verzije do: 11.1.2011
Verzija P.B.1.1

Datum veljavnosti verzije 1.1. od: 11.1.2011 dalje.
Organ sprejema: Uprava Modro jutro d.o.o.


KAZALO
 
1      PREVZEM REKLAMACIJE OD KUPCA
2      IZDANE REKLAMACIJE KUPCU
2.1       ZAMENJAVA REKLAMIRANEGA BLAGA KUPCU Z ISTIM IDENTOM
2.2       ZAMENJAVA REKLAMIRANEGA BLAGA KUPCU Z RAZLIČNIM IDENTOM
2.3       IZDAJA DOBROPISA, KER BLAGA NE BOMO ZAMENJALI
3      OBRAČUN REŠENIH/NEREŠENIH REKLAMACIJ KUPCA
4      IZDANA REKLAMACIJA DOBAVITELJU
5      PREVZEM REKLAMACIJE DOBAVITELJEV
5.1       DOBAVITELJ NAM REKLAMIRANO BLAGO ZAMENJA Z ISTIM IDENTOM
5.2       DOBAVITELJ NAM REKLAMIRANO BLAGO ZAMENJA Z DRUGIM IDENTOM
5.3       PREJEM DOBROPISA DOBAVITELJA, KER NAM BLAGA NI ZAMENJAL
6      OBRAČUN REŠENIH/NEREŠENIH REKLAMACIJ DOBAVITELJEV
7      PREGLED TRENUTNE ZALOGE
8      MESEČNA KONTROLA NEREŠENIH REKLAMACIJ
9      POVZETEK DOKUMENTOV, KI SE UPORABLJAJO PRI REKLAMACIJAH
10        NAVODILO ZA RAČUNOVODSTVO


rating
  Comments